Praktiserende spesialisters landsforening

Årsmøter

Årsmøte 2019

PSLs årsmøte finner sted fredag 30. august kl. 17.00 på Thon Hotel Vika Atrium.

Dagsorden årsmøte 30.8.2019

  1. Åpning og konstituering v/leder
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Budsjett
  5. Valg
  6. Tilmeldte saker