Forskningsutvalget

Utvalget innstiller søknader til PSL sitt styre om forskningstipender.


Profilbilde
Leder
Wenus, Siegfried
Profilbilde
Medlem
Nordahl, Stein Helge Glad
Profilbilde
Medlem
Rosa-Carrillo, Daniel de la
Profilbilde
Medlem
Sanda, Birgitte