Praktiserende spesialisters landsforening

Andre utvalg

Takstutvalget PSL (2019-2021)Profilbilde
Medlem
Eide, Irina
Profilbilde
Medlem
Herlofson, Karen
Profilbilde
Medlem
Kase, Trygve Hilmar
Profilbilde
Medlem
Kjustad, Liv Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Pettersen, Morten
Profilbilde
Medlem
Realfsen, Kristen K.
Profilbilde
Medlem
Roarsen, Robby
Profilbilde
Medlem
Sabel, Wenche
Profilbilde
Medlem
Stefou, Alexandros Lazaros
Profilbilde
Medlem
Østrem, Anki Christine

Fordelt på spesialiteter

Anestesiologi:
Wenche Sabel

Barnesykdommer: 
Morten Pettersen

Fødselshjelp- og kvinnesykdommer: 
Irina Eide                     

Hudsykdommer:
Alexander L. Stefou

Indremedisin: 

Kirurgi/urologi:
Trygve Hilmar Kase

Psykiatri:
Anki Christine Østrem

Revmatologi:
Liv Kjustad

Øre-nese-halssykdommer:
Robby Roarsen

Øyesykdommer:
Kristen Realfsen

Nevrologi:
Karen Herlofsen