Årsmøte 2020

DAGSORDEN PSLs ÅRSMØTE 27. AUGUST 2020
 
Åpning og konstituering v/leder
Valg av ordstyrer
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Valg
Tilmeldte saker