Årsmøte 2022

DAGSORDEN PSLs ÅRSMØTE 26. AUGUST 2022
 
Åpning og konstituering v/leder
Valg av ordstyrer
Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Valg
Tilmeldte saker