Tordenskioldsprisen

Tordenskioldsprisen har en tid blitt utdelt til personer som har gjort en innsats for PSL, som PSLs styre har funnet grunn til å hedre ifm de årlige generalforsamlingene.


Det har imidlertid ikke vært laget noen nærmere retningslinjer for hvem som kan få prisen og på hvilket grunnlag. Styret fastsetter følgende statutter for prisen.

Vedtatt av styret den 24. august 2006

  1. Tordenskioldsprisen tildeles personer som på en fremragende og forbilledlig måte har arbeidet for å fremme PSLs medlemmers interesser.
  2. Prisen kan også tildeles personer som ikke er medlemmer av PSL.
  3. Prisen deles ut på PSL generalforsamling/årsmøte.
  4. Styret beslutter hvem som skal tildeles prisen.
  5. Styret beslutter om prisen skal deles ut, dvs at prisen ikke nødvendigvis blir delt ut hvert år.

Mottakere av Tordenskioldsprisen:
2005 Arild Tandberg
2006 Anne Beth Moslet
2007 Arne Eivindson
2008 Harald Guldsten
2009 Arne Ellingsson
2012 Brit Nyland
2012 Kristina Hernborg Johannesen
2016 Synnøve Bratlie
2021 Sverre Dølvik