Praktiserende spesialisters landsforening

Tips og råd

Finn en legespesialist

Tidsskrift for Den norske Legeforening ønsker å gi et bedre tilbud til landets spesialister. Målet er å få samlet alle spesialistlegene på den nye digitale plattformen legespesialister.no.

Plattformen skal gi en oversikt over alle praktiserende spesialister. Dermed kan både fastleger og pasienter på en mer presis og enklere måte finne spesialister etter behov. Legespesialister.no skal også fungere som et bransjeregister for spesialistene selv.

Skjermdump av Frøydis Olafsen sin profil på Legespesialister.no
Skjermbilde av PSL-leder Frøydis Olafsen sin profil på Legespesialister.no.