Yngre legers forening

Spesialisering

Turnus/LIS1

Det som tidligere het turnus, heter nå lege i spesialisering del 1 og er første del i spesialiseringen. Her finner du lenke til Helsedirektoratets side for LIS1 og lovverket rundt denne delen av spesialiseringen.

Helse Sør-Øst: yngste.hso@legeforeningen.no
Torbjørn Strømsnes, mobil: 412 45 495


Helse Vest: yngste.hv@legeforeningen.no
Beanca Gjølberg Grottenberg, mobil: 481 18 887


Helse Midt-Norge: yngste.hmn@legeforeningen.no
Kaja Sørgård Eriksen, mobil: 986 08 471


Helse Nord: yngste.hn@legeforeningen.no
Eirin Skaftun, mobil: 994 14 989