Yngre legers forening

Spesialisering

Turnus/LIS1

Det som tidligere het turnus, heter nå lege i spesialisering del 1 og er første del i spesialiseringen. Her finner du lenke til Helsedirektoratets side for LIS1 og lovverket rundt denne delen av spesialiseringen.

Helse Sør-Øst: yngste.hso@legeforeningen.no
Marius Bergsmark Bjertness, mobil: 414 71 896


Helse Vest: yngste.hv@legeforeningen.no
Birgit Kverneland, mobil: 980 67 392


Helse Midt-Norge: yngste.hmn@legeforeningen.no
Bjørn Gandsjord Lio, mobil: 415 05 832


Helse Nord: yngste.hn@legeforeningen.no
Marie Blystad Houge, mobil: 477 07 387