Yngre legers forening

Spesialisering

Turnus/LIS1

Det som tidligere het turnus, heter nå lege i spesialisering del 1 og er første del i spesialiseringen. Her finner du lenke til Helsedirektoratets side for LIS1 og lovverket rundt denne delen av spesialiseringen.

Helse Sør-Øst: yngste.hso@legeforeningen.no
Sandra Marie Kristiansen, mobil: 971 12 446


Helse Vest: yngste.hv@legeforeningen.no
Carolin Sparchholz, mobil: 941 85 532


Helse Midt-Norge: yngste.hmn@legeforeningen.no
Nina Julia Urnes, mobil: 478 01 371


Helse Nord: yngste.hn@legeforeningen.no
Håvar Marsteen, mobil: 901 23 972