Turnus/LIS1

Det som tidligere het turnus, heter nå lege i spesialisering del 1 og er første del i spesialiseringen. Her finner du lenke til Helsedirektoratets side for LIS1 og lovverket rundt denne delen av spesialiseringen.