LIS 2 og 3

En ny spesialistutdanning er under arbeid og det jobbes med å lage nye læringsmål for alle spesialitetene. Her kan du finne lenker til relevante sider hvor du kan finne mer informasjon om spesialitetene og spesialistutdanningen.