Yngre legers forening

Nyheter

Ftv-samling, Vårkurs/årsmøte 3.-6. mai 2022

Ylf avholder Legeforeningens vårkurs for Ylfs tillitsvalgte, Ftv-samling og årsmøte i perioden 3.-6. mai på Scandic Ishavshotel, Tromsø.
24. februar 2022

Invitasjon/innkalling er sendt ut.

  • Ylfs Ftv-samling (3/5 kl. 11.00-17.30 og 4/5 kl. 09.00-10.30)
  • Legeforeningens vårkurs for Ylf tillitsvalgte (4/5 kl. 11.00-13.00 og 6/5 kl. 09.30-15.30)
  • Ylfs årsmøte (4/5 kl. 14.00-17.30 og 5/5 kl. 09.00 til kl. 17.00)

Program blir lagt ut senere.