Forklaring av lover og regler på video

På denne siden samler vi videoer fra yngreleger.no hvor arbeidstakerrettigheter er tema. Ylf-styremedlem Clara Bratholm tar deg gjennom lover og regler i arbeidslivet sammen med Legeforeningens jurist Anders Schrøder Amundsen.

Ammefri

Ferie