Tillitsvalgt

Ylf og våre medlemmer har alltid behov for nye og engasjerte tillitsvalgte. Det spiller ingen rolle om du har jobbet i 1 måned eller 1 år – vi skal hjelpe deg med opplæringen du trenger for å komme i gang. Det eneste formelle kravet er at du må være medlem i Legeforeningen.

Nedenfor kan du lese litt om tillitsvalgtrollen, kurs m.v. Har du spørsmål kan du enten snakke med din tillitsvalgt på arbeidsplassen, sende inn spørsmål til ”Spørsmål & Svar” eller sende en e-post til ylf@legeforeningen.no.

  • Her kan du finne informasjon om tillitsvalgtrollen.
  • Kurs for tillitsvalgte: Legeforeningen arrangerer regelmessige kurs for å skolere de tillitsvalgte i deres funksjoner. I tillegg arrangerer sekretariatet og yrkesforeningene en rekke tariffkonferanser og andre arrangementer for de tillitsvalgte.