Styret

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, legespesialister, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater.
Ylfs styre
Fra venstre Lars Magnus Aker, Marit Vindal Forslund, Carolin Sparchholz, Tobias Solli Iveland (nestleder), Ingeborg Henriksen (leder), Andreas Aass-Engstrøm, Ingvild Skjerping Dahl, Therese Egenæs og Tova Stranger Mjønes (redaktør). Foto Legeforeningen/Sturlasson

Ylf utgjør den nest største foreningen i Dnlf etter Overlegeforeningen. Foreningens organer er landsrådet og styret.  Landsrådet er foreningens øverste organ. Vi ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Vi har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Ylf har også nettsiden yngreleger.no som er et digitalt medlemsmagasin.

Styret

Profilbilde
Leder
Henriksen, Ingeborg
Profilbilde
Nestleder
Iveland, Tobias
Profilbilde
Medlem
Aass-Engstrøm, Andreas
Profilbilde
Medlem
Aker, Lars Magnus
Profilbilde
Medlem
Dahl, Ingvild Skjerping
Profilbilde
Medlem
Egenæs, Therese
Profilbilde
Medlem
Forslund, Marit Vindal
Profilbilde
Medlem
Sparchholz, Carolin
Profilbilde
Varamedlem
Cameron, Ingrid Caterina Berger
Profilbilde
Varamedlem
Korsvik, Kristina Skogseth
Profilbilde
Varamedlem
Ribic, Jasna

Ylf sekretariat

Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Christiania Torv, 0158  Oslo

Postadresse:
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00
Telefax: 23 10 91 50
E-mail: ylf@legeforeningen.no

Sekretariatet

Mathias Gravdehaug
Sekretariatsleder
Mathias Gravdehaug
profilbilde
Rådgiver
Nina Bergsted
Marlene Havn Sæther
Helsepolitisk rådgiver
Marlene Havn Sæther
Nikola Mackova
Sekretær
Nikola Mackova
Vilde Baugstø
Kommunikasjonsrådgiver
Vilde Baugstø

Ylfs landsråd

Landsrådet er Ylfs høyeste myndighet. Dette består av styret i Ylf og representanter fra Helseforetakene, de største private ideelle sykehusene (landsrådsrepresentanter), stipendiater, fagmedisinske representanter og yngsterepresentanter valgt etter reglene i Ylfs valginstruks. Institusjonene har en til tre representanter (etter medlemsstørrelse på institusjonene) Styrets leder er landsrådets leder. Landsrådet velger Ylfs styre, vedtar budsjett og bestemmer de overordnede føringene for Ylfs politikk gjennom politisk dokument og punktprogram, og øvrige beslutninger i landsrådet.