Yngre legers forening

Ylf's arbeid

Styret

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, legespesialister, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater.
Styremedlemmene i Yngre legers forening. Ingeborg Henriksen (nestleder), Beanca Gottenberg (styremedlem -yngsterepresentant), Kjetil Askim (styremedlem), Oda Sandli(styremedlem), Lars Magnus Aker (styremedlem), Bjørn Ove Ekern Kvavik (direktør), Mikal Hole (redaktør yngreleger.no), Tobias Iveland (styremedlem), Lillan Haugen (styremedlem), Kristin Kornelia Utne (leder) Foto: Michaela Klouda Photography
Fra venstre Ingeborg Henriksen (nestleder), Beanca Gottenberg (styremedlem -yngsterepresentant), Kjetil Askim (styremedlem), Oda Sandli(styremedlem), Lars Magnus Aker (styremedlem), Bjørn Ove Ekern Kvavik (direktør), Mikal Hole (redaktør yngreleger.no), Tobias Iveland (styremedlem), Lillan Haugen (styremedlem), Kristin Kornelia Utne (leder) Foto: Michaela Klouda Photography

Ylf utgjør den nest største foreningen i Dnlf etter Overlegeforeningen. Foreningens organer er landsrådet og styret.  Landsrådet er foreningens øverste organ. Vi ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Vi har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Ylf har også nettsiden yngreleger.no som er et digitalt medlemsmagasin.Styret

Profilbilde
Leder
Utne, Kristin Kornelia
Profilbilde
Nestleder
Henriksen, Ingeborg
Profilbilde
Medlem
Aker, Lars Magnus
Profilbilde
Medlem
Askim, Kjetil
Profilbilde
Medlem
Grottenberg, Beanca
Profilbilde
Medlem
Haugen, Lillan
Profilbilde
Medlem
Iveland, Tobias
Profilbilde
Medlem
Ribic, Jasna
Profilbilde
Varamedlem
Haga, Karianne
Profilbilde
Varamedlem
Mostad, Kari

Ylf sekretariat

Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Christiania Torv, 0158  Oslo

Postadresse:
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00
Telefax: 23 10 91 50
E-mail: ylf@legeforeningen.no

Sekretariatet

Kristin Kornelia Utne. Foto Kristin Kornelia Utne
Leder
Kristin Kornelia Utne
Portrettbilde av Anders Schrøder Amundsen
Rådgiver
Anders Schrøder Amundsen
profilbilde
Rådgiver
Mathias Gravdehaug
Portrettbide av Marthe Sandli. Foto: Marthe Sandli
Rådgiver
Marthe Helene Sandli
Nikola Mackova. Foto: Legeforeningen
Konsulent
Nikola Mackova

Ylfs landsråd

Landsrådet er Ylfs høyeste myndighet. Dette består av styret i Ylf og representanter fra Helseforetakene, de største private ideelle sykehusene (landsrådsrepresentanter), stipendiater, fagmedisinske representanter og yngsterepresentanter valgt etter reglene i Ylfs valginstruks. Institusjonene har en til tre representanter (etter medlemsstørrelse på institusjonene) Styrets leder er landsrådets leder. Landsrådet velger Ylfs styre, vedtar budsjett og bestemmer de overordnede føringene for Ylfs politikk gjennom politisk dokument og punktprogram, og øvrige beslutninger i landsrådet.