Yngre legers forening

Ylf's arbeid

Styret

Yngre legers forening (Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening (Dnlf). Ylf organiserer leger i spesialisering, turnusleger, leger i vitenskapelige stillinger og stipendiater.
Ylf sitt styre i perioden 2019-2021.
Fra venstre: Oda Sandli (styremedlem), Kristin Fagereng (styremedlem), Håvard Ravnestad (styremedlem), Kristin Kornelia Utne (leder), Ingeborg Henriksen (styremedlem), Clara Bratholm (nestleder), Jørgen Michelsen (styremedlem) og Bjørn Gardsjord Lio (yngsterepresentant). Foto: Legeforeningen.

Ylf utgjør den nest største foreningen i Dnlf etter Overlegeforeningen. Foreningens organer er landsrådet og styret.  Landsrådet er foreningens øverste organ. Vi ledes av et styre som består av leder og syv styremedlemmer. Styrets leder er også landsrådets leder. Vi har som særskilt oppgave å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår samt medlemmenes faglige interesser. Ylf har også nettsiden yngreleger.no som er et digitalt medlemsmagasin.Styret

Profilbilde
Leder
Utne, Kristin Kornelia
Profilbilde
Nestleder
Bratholm, Clara Sofie
Profilbilde
Medlem
Fagereng, Kristin Marie
Profilbilde
Medlem
Henriksen, Ingeborg
Profilbilde
Medlem
Lio, Bjørn Gardsjord
Profilbilde
Medlem
Michelsen, Jørgen Sandberg
Profilbilde
Medlem
Ravnestad, Håvard
Profilbilde
Medlem
Sandli, Oda Kristine
Profilbilde
Varamedlem
Borén, Håkon Kinck
Profilbilde
Varamedlem
Friberg, Morten Langfeldt
Profilbilde
Varamedlem
Ribic, Jasna

Ylf sekretariat

Kontaktinformasjon
Besøksadresse:
Akersgaten 2, inngang Christiania Torv.

Postadresse:
Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo

Telefon: 23 10 90 00
Telefax: 23 10 91 50
E-mail: ylf@legeforeningen.no

Sekretariatet

profilbilde
Leder
Kristin Kornelia Utne
profilbilde
Konsulent
E. Charlotte H. Nielsen
profilbilde
Rådgiver
Bjørn Ove Ekern Kvavik

Ylfs landsråd

Landsrådet er Ylfs høyeste myndighet. Dette består av styret i Ylf og representanter fra fylkene (landsrådsrepresentanter) valgt etter reglene i Ylfs valginstruks. Styrets leder er landsrådets leder. Fylkene har én eller to representanter i landsrådet etter størrelse, Oslo har tre representanter. Landsrådet velger Ylfs styre, vedtar budsjett og bestemmer politikken.