Yngre legers forening

Saksdokumenter

Årsmøte 2018

Saksliste til Årsmøtet 2018:

Forslag til lovendringer:
«Lovene foreslås endret. Iht lovenes § 8-1 og valginstruksens § 9-1 skal endringsforslagene kunngjøres en måned før. Se forslaget her.»