Policydokumenter

Her finner du policydokumenter knyttet til spesialiseringen, oppgaveglidning og om arbeidstid.

Policy for spesialisering

Spesialisering er viktig for Ylf. Derfor har Ylfs landsråd vedtatt et policydokument for spesialisering. Dokumentet inneholder de politiske føringer i Ylf vedrørende spesialisering.