Yngre legers forening

Sentrale dokumenter

Policydokumenter

Her finner du policydokumenter knyttet til spesialiseringen, oppgaveglidning og om arbeidstid.