Jus og arbeidsliv
TEMA

Personvern

25. mai 2018 trådte nye regler for behandling av personopplysninger i kraft i EU i form av en ny forordning (GDPR). Den nye norske personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018, og fra samme dato ble EUs personvernforordning (GDPR) også gjeldende i Norge.

Her har vi samlet noe informasjon om regelverket, og betydningen dette har for deg som lege.
GDPR - Illustrasjon fra colourbox.com

Les mer om personvern