Høring - Søknad om forhåndsgodkjenning av ny spesialforening - Norsk forening for brystdiagnostikk

06. februar 2012

Høringsfrist 02.02.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Odvar Brenden