Finansieringssystem i ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

06. februar 2012

Høringsfrist 01.07.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Forslaget omfatter:

  • Ny forskrift om likverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd
  • Ny § 14a i barnehageloven om krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager
  • Ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager.

Saksbehandler

Anne Sofie Daleng