Høring - Forsvaret

06. februar 2012

Høringsfrist 02.11.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Forsvaret har sendt på høring: Utkast til forskrift om oppfølging og erstatning for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, endringer i forskrift om erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mv; og utkast til forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner – høring

Saksbehandler

Lars Duvaland