Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

06. februar 2012

Høringsfrist 11.08.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet om opptak til høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 Om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9, forskrift om opptak til høyere utdanning. Forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften), fastsatt 31. januar 2007, med seneste endringer 27. oktober 2008 og 24. april 2009 gjelder fra og med opptak til studieåret 2009-2010.

Departementet foreslår endringer i opptaksforskriften. Ettersom ingen av forslagene innebærer endringer som vil påvirke elevers fagvalg i videregående opplæring, tas det sikte på at endringene skal kunne tre i kraft fra og med opptaket til studieåret 2010-2011.

 

Saksbehandler

Einar Skoglund