Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

06. februar 2012

Høringsfrist 11.08.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Einar Skoglund