Intern høring - Policydokument - næringspolitikk, verdiskaping, arbeidsmarked

06. februar 2012

Høringsfrist 13.05.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt utkast til policydokument på området næringspolitikk, verdiskapning og arbeidsmarked, i tråd med Akademikernes handlingsplan.

 

Arbeidet med dokumentet ble innledet på Akademikernes topplederseminar i januar, og Akademikernes styre hadde i styremøtet i mars en drøfting av en skisse til dokument.

Saksbehandler

Terje Sletnes