Høring - Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering - Norsk vitenskapsindeks (NVI)

06. februar 2012

Høringsfrist 11.02.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Kunnskapsdepartementet oppnevnte en nasjonal arbeidsgruppe som har sett på mulighetene for å etablere en felles database for vitenskapelig publisering for universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter.

Arbeidsgruppen foreslår at det blir etablert en felles database for vitenskapelig publisering.

 

 

 

Saksbehandler

Elisabeth Søyland