Tema for Legeforeningens statusrapport i 2014

21. desember 2012

Høringsfrist 04.02.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anjam Latif Shuja Avdeling for helsepolitikk