Høring - Nordic Nutriton Recommendations

07. november 2012

Høringsfrist 19.11.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Den første bolken av forslag til nye nordiske næringsstoffanbefalinger er sendt på høring fra Helsedirektoratet.

De foreslåtte anbefalingene skiller seg relativt lite fra anbefalingene fra 2004, bortsett fra for selen. Der økes det anbefalte inntaket for voksne menn og kvinner, gravide og ammende.

Saksbehandler

Gorm Hoel Helsepolitisk avdeling