Intern høring - Veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus

31. oktober 2012

Høringsfrist 27.11.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til hefte om veiledning av leger i spesialisering: "Hjelp jeg er blitt veileder! En praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus". Målgruppen for heftet er leger med veiledningsansvar i spesialisthelsetjenesten i sykehus.

 

Veiledning er en viktig del av utdanningen for leger i spesialisering. Dessverre er det grunn til å tro at veiledningen ikke fungerer i henhold til Legeforeningens anbefalinger og de krav til utdanningsinstitusjoner som Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordelings har satt.

Saksbehandler

Ole-Anders Stensen Medisinsk fagavdeling