Høring - Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

10. oktober 2012

Høringsfrist 20.12.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Det foreslås en snarlig lovhjemmel som gir helse- og omsorgstjenesten adgang til å treffe vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgsljenester til myndige pasienter og brukere som mangler samtykkekompetanse.

Departementet foreslår også å oppheve midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede.

Saksbehandler

Lars Duvaland Jus og arbeidsliv