Høring - Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

10. oktober 2012

Høringsfrist 20.12.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland Jus og arbeidsliv