Høring - INFOFLYT utvalgets rapport

13. september 2012

Høringsfrist 29.09.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Justisdepartementet oppnevnte 4. mai 2010 et utvalg som skulle gjennomgå INFOFLYT-systemet og foreslå regler for kriminalomsorgens behandling av personopplysninger og bruken av slike opplysninger i saksbehandlingen.

 

Utvalget foreslår et klarere hjemmelsgrunnlag for INFOFLYT samt tiltak som skal sikre at informasjonsutvekslingen mellom de to etater kan fungere effektivt for å møte fremtidige utfordringer i kriminalitetsbekjempelsen og for sikkerheten i fengslene. Utvalget foreslår videre regler for innsattes rett til innsyn i opplysninger og hjemmel for å utlevere opplysninger til politiet.

Saksbehandler

Lars Duvaland Avdeling for jus og arbeidsliv