Intern høring - Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

27. april 2012

Høringsfrist 30.05.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har på bakgrunn av eksisterende politikk utarbeidet et utkast til innspill til den varslede stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet.  

Rapportene gir en god oversikt over alle områder Legeforeningen mener er viktige i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. I dette høringsinnspillet har Legeforeningen trukket ut relevante elementer knyttet til de temaer HOD ønsker tilbakemelding om.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling