Intern høring - Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

27. april 2012

Høringsfrist 30.05.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling