Intern høring - utkast til policynotat om IT i helsevesenet

27. mars 2012

Høringsfrist 29.05.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Utkast til policynotat om IT i helsevesenet er en del av Legeforeningens satsningsområde: Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling

Denne høringen gjelder utkast til policynotat, som påpeker noen utvalgte behov for forbedringer vedrørende dagens IT-løsninger, og derved underbygger Legeforeningens valg av det nevnte satsningsområdet.

Innoldet i notatet bygger på kapittel 7 i Legeforeningens statusrapport Med kvalitet som ledestjerne fra 2011.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling