Intern høring - utkast til policynotat om IT i helsevesenet

27. mars 2012

Høringsfrist 29.05.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling