Intern høring – Forslag om endringer i Legeforeningens lover og fastsettelse av medarrangør for landsstyremøtet i 2015

27. februar 2012

Høringsfrist 29.03.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret har vedtatt at forslag til endringer i Legeforeningens lover og fastsettelse av medarrangør for landstyremøtet i 2015 skal sendes på høring til alle foreningsleddene

Forslagene berører følgende:

1. Forslag om endring av lovenes § 3-1-2, 1. ledd – Tidspunkt for avholdelse av landsstyremøter.

2. Forslag om endring av lovenes § 3-1-1, 3. ledd - Norsk medisinstudentforenings representasjon i landsstyret.

3. Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2015.

Saksbehandler

Odvar Brænden Stab