Intern høring – Forslag om endringer i Legeforeningens lover og fastsettelse av medarrangør for landsstyremøtet i 2015

27. februar 2012

Høringsfrist 29.03.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Odvar Brænden Stab