Intern høring – Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster

27. februar 2012

Høringsfrist 27.03.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Den norske patologforening sender med dette veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster på høring.

Den norske patologforeningen (DNP) har utarbeidet veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster. Første utgave av veilederen ble publisert i 2000, og det har lenge vært behov for en oppdatering av dokumentet. Det nåværende styret i DNP påbegynte arbeidet i 2010, og veilederen er utarbeidet internt i DNP.

Ansvaret for de ulike kapitler har vært tildelt faggrupper og fagpersoner med særlig kompetanse innen de ulike diagnostiske områder. Det er lagt vekt på at veilederen kun skal være en “huskeliste” og ikke et læreverk.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling