Intern høring - Landsstyresak - forslag fra Yngre legers forening om endring av spesialistreglenes generelle bestemmelser §5

24. februar 2012

Høringsfrist 10.04.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Det vises til brev fra Yngre legers forening av 17. februar 2010 med forslag om supplering av Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger, slik at det blir anledning til å få uttelling av inntil 12 måneders tjeneste uten at man har deltatt i den vaktordning som er etablert på en avdeling.

Meningen med forslaget er å sikre at valgfri tjeneste på avdelinger med vaktordning blir sett under ett, og samlet sett kan utgjøre inntil 12 måneder. Det skal i tillegg fortsatt være mulig å søke om unntak på særskilt grunnlag.

Saksbehandler

Marit Gustavsen Medisinsk fagavdeling