Intern høring - Landsstyresak - forslag fra Yngre legers forening om endring av spesialistreglenes generelle bestemmelser §5

24. februar 2012

Høringsfrist 10.04.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Marit Gustavsen Medisinsk fagavdeling