Intern høring - Landsstyresak - forslag fra Yngre legers forening om endring av spesialistreglenes generelle bestemmelser §5

24. februar 2012

Høringsfrist 10.04.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Marit Gustavsen Medisinsk fagavdeling