Intern høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i allergologi.

22. februar 2012

Høringsfrist 10.04.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Eli Berg-Hansen Medisinsk fagavdeling