Intern høring - Legeforeningens forskningspolitiske strategidokument

22. februar 2012

Høringsfrist 20.03.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningens forskningsutvalg har utarbeidet et forslag til nytt forskningspolitisk strategidokument.

Dokumentet er en naturlig videreutvikling av Legeforeningens to foregående forskningspolitiske dokumenter; ”Vind i seilene 2006” og ”Mot en ny vår 2007”. ”Vind i seilenefokuserte i stor grad på forskerens kår, mens ”Mot en ny vår” hadde et bredere fokus og omhandlet i større grad forskningens kår.

Dette strategidokumentet vil fokusere på helseforskning i et samfunnsperspektiv, både nasjonalt og internasjonalt. Dokumentet er knyttet opp til samhandlingsreformen, allmennmedisinsk forskning og spesialisthelsetjenesten med et fortsatt fokus på basalforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning. Allmennmedisin er spesielt omhandlet som et forskningssvakt område.

Dokumentet er ment å tydeliggjøre Legeforeningen som forskningspolitisk aktør og inneholder argumenter som alle Legeforeningens organisasjonsledd skal kunne bruke i sitt forskningspolitiske arbeid.

Saksbehandler

Ida Waal Medisinsk fagavdeling