Intern høring - Legeforeningens forskningspolitiske strategidokument

22. februar 2012

Høringsfrist 20.03.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Medisinsk fagavdeling