Intern høring - Legeforeningens forskningspolitiske strategidokument

22. februar 2012

Høringsfrist 20.03.2012

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Ida Waal Medisinsk fagavdeling