Intern høring – Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre

08. februar 2012

Høringsfrist 22.03.2012

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Miriam Kvanvik Helsepolitisk avdeling