Intern høring - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker

06. desember 2013

Høringsfrist 03.02.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Organisasjonsleddene inviteres til å foreslå tema/vinkling for den helsepolitiske debatten og saker til Sak 9 Aktuelle saker på årets landsstyremøte.

Legeforeningens landsstyremøte er et av de viktigste utstillingsvinduer for Legeforeningens politikk. Her sluttføres og/eller forankres viktige saker og strategiske prosesser i Legeforeningens høyeste organ og vi får oftest god dekning i media.

Sentralstyret ønsker at den helsepolitiske debatten skal engasjere flest mulig gjennom at tema for debatten har bred forankring blant våre medlemmer.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet Samfunnspolitisk avdeling