Intern høring – Landsstyremøte 2014 – innmelding av lovsaker

04. desember 2013

Høringsfrist 21.01.2014

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Geir Riise Generalsekretærens stab