Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2016

28. november 2013

Høringsfrist 21.03.2014

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret vedtok i møte 26.9.2013 iverksettelse av prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2016.

Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 24.5 - torsdag 26.5.2016.  

Sentralstyret ber organisasjonsleddene om forslag på sted og lokal arrangør.  

Høringsfristen er satt til 20.3.2014. Høringssvar lastes inn på legeforeningen.no.  

Fast praksis for arrangement av landsstyremøtene er at det hvert annet år i år søkes medarrangør fra avdelingene. Arrangementet er flyttet ut til avdelingene samme år som det er stortingsvalg/kommunevalg. Erfaringsmessig har det vist seg at det er vanskelig å få sentrale partipolitikere til å stille til helsepolitisk debatt under landsstyremøtet det året det er valg. Praksis foreslås derfor endret slik at landsstyremøtet arrangeres i Oslo med sentralstyret som arrangør når det er valgår (2015,2017 osv), og at avdelingene står som medarrangør år det ikke er valg (2016,2018).  

Landsstyremøte 2014 arrangeres i Oslo og landsstyremøte i 2015 arrangeres i Trondheim som planlagt.

Vedlagt følger oversikt over tidligere avholdte landsstyremøter.

Saksbehandler

Anne Torill Nordli Generalsekretærens stab