Høringsbrev - søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som spesialforening

08. oktober 2013

Høringsfrist 16.11.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv