Internt høringsbrev - søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening

08. oktober 2013

Høringsfrist 16.11.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv