Internt høringsbrev - søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening

08. oktober 2013

Høringsfrist 16.11.2013

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Øyvind Anmarkrud Avdeling for jus og arbeidsliv