Høring - Utkast til policynotat Pasientsikkerhet først!

30. september 2013

Høringsfrist 02.11.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Ida Waal Rømuld Medisinsk fagavdeling