Høring - utkast til policynotat om oppgaveglidning

11. september 2013

Høringsfrist 24.10.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen sender utkast til policynotat om oppgaveglidning på intern høring i organisasjonen.

Helsetjenesten endrer seg stadig som følge av den medisinske utviklingen, men også på grunn av pasienters preferanser, den demografiske utviklingen, endringer i sykdomspanoramaet, nytt lovverk og økonomiske rammevilkår. Å tilpasse seg dette ved oppgaveglidning kan være nødvendig, så lenge det er medisinsk begrunnet. Ansvar og oppgaver i helsetjenesten vil aldri være fordelt en gang for alle, og derfor er det behov for systemer for å finne god og hensiktsmessig oppgavefordeling. Legeforeningen mener at det kan være riktig å vurdere å overføre nærmere angitte oppgaver fra leger til annet helsepersonell.

Saksbehandler

Anne Ringnes Samfunnspolitisk avdeling