Høring - utkast til policynotat om oppgaveglidning

11. september 2013

Høringsfrist 24.10.2013

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Anne Ringnes Samfunnspolitisk avdeling